Nanjing Clover Medical Technology Co., Ltd.

chất thải lò đốt nhà sản xuất

        Call Us on +8625-84610201

Mail: cloverincinerator@Gmail.com

              
   
  
       
   汉语   
  English   
  Tiếng Việt  
   Pусский  

 Nanjing Clover Medical Technology Co.,Ltd.
 Tel: +86-25-8461 0201
 Fax: +86-25-8461 0406
 Website:
www.clover-incinerator.com
 Email:
cloverincinerator@Gmail.com
 Email:
sales@clover-incinerator.com
 Service Skype ID: clover-incinerator

 trang đầu tiên

 Lò đốt chất thải y tế

 động vật Lò đốt chất thải

 Lò đốt chất thải nhỏ

 liên hệ với chúng tôi


>About Us

>Company News New

>Newsletters April 2012 (PDF) New

>Catalogue 2012  (PDF)

>Incinerator Models

>Small Incinerators

>Medical Incinerators

>Pet Crematory

>Contact Us

 Medical Incinerator

Model YD-30 Incinerator

Model YD-50 Incinerator

Model YD-100 Incinerator

Model YD-200 Incinerator

Model YD-150 Incinerator

Model YD-300 Incinerator

Model YD-500 Incinerator

Model YD-600 Incinerator

 Large MSW Incinerator

Model MSW1000 Incinerator

Model MSW2000 Incinerator

Model MSW3000 Incinerator

Model MSW4000 Incinerator

Model MSW5500 Incinerator

 Small Incinerator

Model YD-10 Incinerator New

Model YD-15C Incinerator

Model YD-20C Incinerator

Model YD-30C Incinerator

Model YD-50C Incinerator New

 Pet Crematory

Animal Crematory A360

Animal Crematory A900

Animal Crematory A1500

Animal Crematory A2400

Animal Crematory A4000

Model SYC-50 Incinerator

Model SYC-100 Incinerator

 Economical Incinerator

Model YZ-20 Incinerator

Model YZ-50 Incinerator

Model YZ-100 Incinerator

Model YZ-150 Incinerator


>Light Oil Burner

>Gas Burner

>Incinerator FAQ (PDF)

>How to Buy

>Photo Gallery 

>Certificate

Request Dealer

> SiteMap

>Incinerator News

>Incinerator Inquire in History

>Market Analytics

>Friendly Links

 

 

 

 

 

Clover Lò đốt chất thải y tế

     

 

  Chúng tôi cung cấp lò đốt xử lý chất thải y tế. Tỷ lệ bỏng từ 10kgs để 500kgs mỗi giờ.Hoàn toàn công suất lên đến 6 tấn mỗi ngày.

 

mô hình

YD-30

YD-50

YD-150 YD-300 YD-500
Điều trị trung bình (kg / giờ.) 30kg 50kg 150kg 300kg 500kg
Nguồn cấp dữ liệu trung bình (Kg) 60kg 100kg 300kg 600kg 1000kg
nhiên liệu Dầu / khí Dầu / khí Dầu / khí Dầu / khí Dầu / khí
Max. Nhiệt giá (MKcal / giờ.) 16 20 30 34 40
đốt Phòng 300Liter 500Liter 1300Liter 2400Liter 3500Liter
cư trú Thời gian 2.0Sec. 2.0Sec. 2.0Sec. 2.0Sec. 2.0Sec.
Dual đốt Phòng Yes Yes Yes Yes Yes
hút thuốc lọc Yes Yes Yes Yes Yes
Max. Nhiệt độ vận hành 1200℃ 1200℃ 1200℃ 1200℃ 1200℃
nhiệt độ giám sát Yes Yes Yes Yes Ye

 

 

 

 

 

  
   www.clover-incinerator.com     

© 2012 - Clover Medical Limited   All Rights Reserved